Boende

Vi har alla ett behov av att bo. Boendet är en av våra mest centrala frågor, och för de flesta är boendet det största ekonomiska åtagandet i livet. Boendet avgör tillsammans med utbildning och arbete hur våra liv kan komma att utvecklas.
Av Sveriges drygt 4,8 miljoner hushåll bor ungefär
- 2,4 miljoner i en lägenhet i flerbostadshus, varav 1,4 miljoner är hyresrätter och 1,0 miljoner är bostadsrätter.
- 2,1 miljoner hushåll i småhus. Av dessa bor 1,9 miljoner i privatägt småhus, och resten i ett småhus med hyresrätt eller bostadsrätt.
I genomsnitt har varje person i Sverige 42 kvadratmeters boyta. Sammanboende med tre eller fler barn, som bor i flerbostadshus med hyresrätt, har i genomsnitt 16 kvadratmeter per person. Som kontrast har ensamstående kvinnor 65 år eller äldre, som bor i eget småhus, 115 kvadratmeter att röra sig på.

I genomsnitt har varje person i Sverige 42 kvadratmeters boyta. Sammanboende med tre eller fler barn, som bor i flerbostadshus med hyresrätt, har i genomsnitt 16 kvadratmeter per person. Som kontrast har ensamstående kvinnor 65 år eller äldre, som bor i eget småhus, 115 kvadratmeter att röra sig på.

Navigera och sök!

LäsManualen underlättar för dig att hitta och navigera på vår websajt. Sammanfattning av det vi vill finns i Plan för hållbart robust samhälle … Just nu är livsmedel extra viktigt, se vårt Öppna brev!
Stacks Image 42

Bli medlem i vår Facebookgrupp!

Choose your language below and let Google Translate do some work. The translations are not the best, but they will give you a good idea about the content. You will find this feature at the bottom of all our webpages.

We are working on a short version of this web site in English.

Happy reading!

Förändra systemet

Våra förslag till lösningar fokuserar på det basala, som livsmedelsproduktion, vattenhantering, näringsämnen, energi, kommunikation, boende, transporter, etc. Sånt som får vardagen att fungera, och vi kan börja imorgon! Vi har även förslag kring finansiering och genomförande. Vi har våra fyra utgångspunkter och inser att stora systemförändringar som behöver ske. Ny lagstiftning, nya regelverk och förnyelse av den offentliga sektorns roll behövs. Liksom nya beskattningar, ägandeformer och socioekonomiska lösningar. Och som en bonus leder dessutom flera av förslagen till minskade utsläpp av växthusgaser!