Historik

För ungefär 10 000 år sedan började människan att bo i fasta bostäder. Människan lärde sig att odla och då blev det naturlligt att bo i direkt anslutning till den mark som brukades. Och så har det varit för de allra flesta i takt med att vi långsamt ökade i antal. I början av 1800-talet var vi knappt 2,5 miljoner innevånare i Sverige. Så, för 100-150 år sedan hände något, människorna började flytta in till städerna. Där jobben och drömmen om ett mera bekvämt liv fanns. En utveckling som gått parallellt med industrisamhällets utveckling. Från 1800 till 1900 mer än fördubblades befolkningen. Och från 1900 fram tills idag har befolkningen mer än fördbubblats igen till att idag, 2022 vara cirka 10,5 miljoner och alla behöver någonstans att bo.

Detta innebar att nya bostäder och industriområden byggdes upp. En grundläggande förutsättning för städerna är försörjning med livsmedel, vatten och energi. Allt detta kräver transporter av olika slag. Städerna har anpassats för biltrafiken. Tekniska infrastrukturer för värme, sanitet och vatten har parallellt utvecklas.

Navigera och sök!

LäsManualen underlättar för dig att hitta och navigera på vår websajt. Sammanfattning av det vi vill finns i Plan för hållbart robust samhälle … Just nu är livsmedel extra viktigt, se vårt Öppna brev!
Stacks Image 42

Bli medlem i vår Facebookgrupp!

Choose your language below and let Google Translate do some work. The translations are not the best, but they will give you a good idea about the content. You will find this feature at the bottom of all our webpages.

We are working on a short version of this web site in English.

Happy reading!

Förändra systemet

Våra förslag till lösningar fokuserar på det basala, som livsmedelsproduktion, vattenhantering, näringsämnen, energi, kommunikation, boende, transporter, etc. Sånt som får vardagen att fungera, och vi kan börja imorgon! Vi har även förslag kring finansiering och genomförande. Vi har våra fyra utgångspunkter och inser att stora systemförändringar som behöver ske. Ny lagstiftning, nya regelverk och förnyelse av den offentliga sektorns roll behövs. Liksom nya beskattningar, ägandeformer och socioekonomiska lösningar. Och som en bonus leder dessutom flera av förslagen till minskade utsläpp av växthusgaser!