Hur bygger vi idag?

Sedan 50-60 år har vi ersatt tegel och sten med prefabricerade element av betong och cement. Vi har ersatt trä med plast och infört kemiska material för limning och tätning. De stora bostadsområden som 1960- och 70-talets miljonprogram medförde lider idag av stora problem med underhållsbehov p g a materialval både in- och utvändigt.
Sedan 25-30 år har vi till och med ersatt vissa delar i prefab-elementens betong med gips och polyuretan som distansmaterial. Ytskikt har sedan ofta blivit i form av puts som lagts direkt mot byggelementen, allt för att göra bygget ”billigare i produktionsläget”.

De senaste åren har vi också börjat se träfasader utvändigt. I många fall på relativt höga hus,

Vi har dessutom i jakten på energibesparing gjort fastigheterna tätare och detta har medfört såväl problem med inomhusklimat som mögel och andra problem.

Hur länge kommer dessa hus att kunna leva och underhållas och till vilken kostnad och för vem?

Navigera och sök!

LäsManualen underlättar för dig att hitta och navigera på vår websajt. Sammanfattning av det vi vill finns i Plan för hållbart robust samhälle … Just nu är livsmedel extra viktigt, se vårt Öppna brev!
Stacks Image 42

Bli medlem i vår Facebookgrupp!

Choose your language below and let Google Translate do some work. The translations are not the best, but they will give you a good idea about the content. You will find this feature at the bottom of all our webpages.

We are working on a short version of this web site in English.

Happy reading!

Förändra systemet

Våra förslag till lösningar fokuserar på det basala, som livsmedelsproduktion, vattenhantering, näringsämnen, energi, kommunikation, boende, transporter, etc. Sånt som får vardagen att fungera, och vi kan börja imorgon! Vi har även förslag kring finansiering och genomförande. Vi har våra fyra utgångspunkter och inser att stora systemförändringar som behöver ske. Ny lagstiftning, nya regelverk och förnyelse av den offentliga sektorns roll behövs. Liksom nya beskattningar, ägandeformer och socioekonomiska lösningar. Och som en bonus leder dessutom flera av förslagen till minskade utsläpp av växthusgaser!