Material och byggmetoder går hand i hand 

De första bostäderna gjordes av lokalt tillgängliga naturmaterial som trä, lera, vass. När vi lärde oss att behärska elden kunde vi bränna tegel till väggar och tak. När vi organiserade oss kunde vi bygga stenkonstruktioner som i första hand blev försvarskonstruktioner. Stenhus i större omfattning började vi bygga i kallare klimat som ersättning för trä under 1800-talets senare hälft då ångmaskinerna tillkommit för enklare bearbetning och brytning av sten. Dynamiten blev också en viktig uppfinning för stenbrott.

Samtidigt utvecklades staden i Europa från medeltiden och framåt som handelsplats och hemvist för politisk och ekonomisk makt. Fortfarande levde en betydande andel av befolkningen på landet och i takt med ökad mekanisering kunde överskottsproduktionen försörja städerna via vatten- och sedan väg- och järnvägstransporter. Försörjningssystem för vatten, livsmedel och olika bränslen avlopp och avfallshantering började byggas upp.

Navigera och sök!

LäsManualen underlättar för dig att hitta och navigera på vår websajt. Sammanfattning av det vi vill finns i Plan för hållbart robust samhälle … Just nu är livsmedel extra viktigt, se vårt Öppna brev!
Stacks Image 42

Bli medlem i vår Facebookgrupp!

Choose your language below and let Google Translate do some work. The translations are not the best, but they will give you a good idea about the content. You will find this feature at the bottom of all our webpages.

We are working on a short version of this web site in English.

Happy reading!

Förändra systemet

Våra förslag till lösningar fokuserar på det basala, som livsmedelsproduktion, vattenhantering, näringsämnen, energi, kommunikation, boende, transporter, etc. Sånt som får vardagen att fungera, och vi kan börja imorgon! Vi har även förslag kring finansiering och genomförande. Vi har våra fyra utgångspunkter och inser att stora systemförändringar som behöver ske. Ny lagstiftning, nya regelverk och förnyelse av den offentliga sektorns roll behövs. Liksom nya beskattningar, ägandeformer och socioekonomiska lösningar. Och som en bonus leder dessutom flera av förslagen till minskade utsläpp av växthusgaser!