Att bygga hållbart

Hur länge håller trähus eller betongkonstruktioner och vad avgör livslängd och underhållsbehov över tid? Hur konstruerar vi fordon och produkter för lång livslängd?

Det är givetvis avgörande för livslängden hur vi väljer att konstruera och bygga, något som vi ofta inte tänker på. Lägger vi därtill begränsningar i om det är finita råvaror och material som metaller, sten och kalk blir det än svårare. Förnybara material som trä ger också en valsituation, där mark och uppväxttid är begränsande faktorer.


Stacks Image 32
Historiskt sett har vi lärt oss vad som fungerar bäst och vad vi kan bygga och konstruera teknik med. De generella utmaningarna rör korrosion orsakad av fukt som tränger in i och genom daggpunktsbildning som alltid sker vid temperaturförändringar, med bildande av fukt som äter upp konstruktioner inifrån, oavsett om det är i trä, betong eller metall. Olika ytbehandlingar har utvecklats under långt tid. De utmaningar vi har är skydd mot regn och sol med fryssprängning vid minusgrader, där allt påverkar metaller, trä, tegel och sten. Lägg till det hur vi konstruerar och sätter samman byggnader, teknik och system där det alltid kommer att finnas behov av underhåll och utbyte av delar och reparationer över tid.

Grundläggande är också materialvalet som sådant. Vi har historiska exempel på att byggnader av sten, tegel och trä kan ha en livslängd av många hundratals år. Cement och betong är en relativt ny företeelse som är c a 100 år gammal. Betong och cement har generellt sett en kort livslängd om c a hundratalet år.

Navigera och sök!

LäsManualen underlättar för dig att hitta och navigera på vår websajt. Sammanfattning av det vi vill finns i Plan för hållbart robust samhälle … Just nu är livsmedel extra viktigt, se vårt Öppna brev!
Stacks Image 42

Bli medlem i vår Facebookgrupp!

Choose your language below and let Google Translate do some work. The translations are not the best, but they will give you a good idea about the content. You will find this feature at the bottom of all our webpages.

We are working on a short version of this web site in English.

Happy reading!

Förändra systemet

Våra förslag till lösningar fokuserar på det basala, som livsmedelsproduktion, vattenhantering, näringsämnen, energi, kommunikation, boende, transporter, etc. Sånt som får vardagen att fungera, och vi kan börja imorgon! Vi har även förslag kring finansiering och genomförande. Vi har våra fyra utgångspunkter och inser att stora systemförändringar som behöver ske. Ny lagstiftning, nya regelverk och förnyelse av den offentliga sektorns roll behövs. Liksom nya beskattningar, ägandeformer och socioekonomiska lösningar. Och som en bonus leder dessutom flera av förslagen till minskade utsläpp av växthusgaser!