Transporter

Människan har sedan urminnes tider hitta på olika metoder för att kunna förflytta material och sig själva De viktigaste landvinningarna var trots allt hjulet och djurdragning var den rådande metoden under antiken och före det i Asien, sedan kom fartyg, däreter järnvägen som möjliggjordes av ångmaskiner och byggnation av broar, järntillverkning mm. Ved och senare stenkol drev fartyg och järnvägen. På 1900-talet hittades oljan och vi lärde oss göra bränsle, bygga vägar och utveckla flyget, Efter andra världskriget d vs 1.5 genration sedan började vi kunna köpa egna bilar, exporthandeln sköt fart och i slutet av 1960-talet inleddes turismen med flyg. I början inom Europa och sedan sekelskiftet över hela världen. Aldrig har vi gjort av med så mycket bränsle och till denna hörande industriella verksamhet med tillverkning av fordon än idag.
50 procent av vår livsmedelförsörjning bygger på import. Internationellt tillverkas mycket i Asien. Vi importerar komponenter och elektronik som ingår i de flesta produktern. Industrin arbetar efter Just-in-Time, med minimala lager bygger på ett fungerande och globalt transportsystem. Klädesindustrin, som så många andra, bygger på billig tillverkning utomlands

Kort sagt, på två generationer har vi blivit transportberoende, och detta gäller större delen av världen idag.

Navigera och sök!

LäsManualen underlättar för dig att hitta och navigera på vår websajt. Sammanfattning av det vi vill finns i Plan för hållbart robust samhälle … Just nu är livsmedel extra viktigt, se vårt Öppna brev!
Stacks Image 42

Bli medlem i vår Facebookgrupp!

Choose your language below and let Google Translate do some work. The translations are not the best, but they will give you a good idea about the content. You will find this feature at the bottom of all our webpages.

We are working on a short version of this web site in English.

Happy reading!

Förändra systemet

Våra förslag till lösningar fokuserar på det basala, som livsmedelsproduktion, vattenhantering, näringsämnen, energi, kommunikation, boende, transporter, etc. Sånt som får vardagen att fungera, och vi kan börja imorgon! Vi har även förslag kring finansiering och genomförande. Vi har våra fyra utgångspunkter och inser att stora systemförändringar som behöver ske. Ny lagstiftning, nya regelverk och förnyelse av den offentliga sektorns roll behövs. Liksom nya beskattningar, ägandeformer och socioekonomiska lösningar. Och som en bonus leder dessutom flera av förslagen till minskade utsläpp av växthusgaser!