Nuläge

Vi har i Sverige i snitt mer än en bil per familj. Vi har ca 5 miljoner fordon regisserade 2022, Lastbilstransporter sker dagligen till alla butiker med livsmedel. Vi har byggt upp kollektivtrafik som utgår från administrativa kommun- och landsting/regionsgränser, inte från behov från punkt A till punkt B.. En mängd olika lösningar på tidtabeller, biljettsystem som blir problem om resan passerar över administrativa gränser. Under rusningstid går bussarna i regel tomma från stadskärnor och företagsområden.

Till detta kommer nationellt utförande av järnväg och flyg samt olika aktörers speciella transporter som post och paket hela vägen ut till alla enskilda mottagare. Vi har organiserat separat hantering av post, paket, och persontrafik. och de separata transporterna till våra hem med post och paket går oftast tomma på vägen tillbaka. Ytnyttjandegraden och också ekonomin är därmed dålig.

Utnyttjandegraden av våra fordon är idag generellt låg. Vi åker själva i våra bilar och sitter i köer. På landsbygden tvingas enskilda familjer ofta ha 2-3 bilar då inga andra transportmöjligheter, som kollektivtrafiken bara finns vissa tider på dygnet.

Städernas problematik är i första hand framkomligheten. Mängden fordon är helt enkelt för stor. Parkeringarna räcker inte och medelhastigheten sjunker dramatiskt. Till detta kommer också försämrad boendemiljö, luftkvalitetsproblem mm.

I städerna är är genomsnittshastigheten ofta 1-5-20 km i timmen, och 70 km i timmen räcker för merparten av transporterna som topphastighet. Trots det är de fordon vi använder konstruerade för att köra i betydligt högre hastigheter.

Olika försök med bil-pooler har inte fått genomslag, då dessa inte har bättre tillgång til parkeringar och kostnaderna för dem är höga då de ofta knyts till en tillverkare vars primära mål är att sälja dyra fordon - inte att erbjuda hållbara och enklare transporter.

Bränslet har uteslutande baserats på fossil olja, men i ljuset av att vi vet att denna kommer att ta slut och dess utsläpp av växthusgaser, har man de senaste 20 åren börjat tittat på alternativ som syntetiska bränslen, biobränslen, vätgas och el-baserade fordon.

Navigera och sök!

LäsManualen underlättar för dig att hitta och navigera på vår websajt. Sammanfattning av det vi vill finns i Plan för hållbart robust samhälle … Just nu är livsmedel extra viktigt, se vårt Öppna brev!
Stacks Image 42

Bli medlem i vår Facebookgrupp!

Choose your language below and let Google Translate do some work. The translations are not the best, but they will give you a good idea about the content. You will find this feature at the bottom of all our webpages.

We are working on a short version of this web site in English.

Happy reading!

Förändra systemet

Våra förslag till lösningar fokuserar på det basala, som livsmedelsproduktion, vattenhantering, näringsämnen, energi, kommunikation, boende, transporter, etc. Sånt som får vardagen att fungera, och vi kan börja imorgon! Vi har även förslag kring finansiering och genomförande. Vi har våra fyra utgångspunkter och inser att stora systemförändringar som behöver ske. Ny lagstiftning, nya regelverk och förnyelse av den offentliga sektorns roll behövs. Liksom nya beskattningar, ägandeformer och socioekonomiska lösningar. Och som en bonus leder dessutom flera av förslagen till minskade utsläpp av växthusgaser!