Planeten Jorden har sina begränsningar

Ur ett planetperspektiv på miljontals år kan vi konstatera avsevärda klimat- och andra förändringar har skett genom pol-vändningar, kometnedslag, istider och tropiska klimat. Förutsättningarna förändras. Det hinner hända mycket på t ex 500 000 år eller 5 000 000 år. Vilket ändå fortfarande är ögonblick jämfört med planetens perspektiv på drygt 4 500 000 000 år. Och det behövs inte så mycket, för att en liten obalans långsiktigt kan få stora konsekvenser.

Den moderna människan har funnit i ca 10 000-år. Men det är först de senaste 200 åren som ”utvecklingen” tagit fart. Det var då vi började kunna hantera lagrad energi i form av kol och olja - och industrialiseringen kom igång. Ur ett individperspektiv så handlar det framförallt om vad vi själva och våra föräldrar upplevt och då talar vi om 1-2 generationer d v s 50-100 år.

Genom att vi kunnat bruka jorden effektivare, förvara och producera livsmedel, utvecklat mediciner, så lever vi längre idag. Samtidigt har jordens befolkning växt till snart 8 miljarder. I stor sett är all tillgänglig mark utnyttjad och vi har nått en gräns för vad jorden skogen och havet kan producera.

Under de senaste hundra åren har vi skapat ett jordbruk som bygger på storskalighet, tillsatser av industriell gödsel och mekanisk bearbetning på ett sådant sätt så att den nödvändiga humusuppbyggnaden utarmas och hotar jordens fertilitet. Det leder även till att matjordsskiktet bokstavligen blåser bort. Därmed förlorar jorden förmågan att leverera växtlighet. Detta händer till exempel i USA med stora s k mono-kulturer av vete och majs och alla andra platser där denna brukar form bedrivs i mer eller mindre stor omfattning.

På samma sätt överutnyttjar och hanterar vi haven och skogen på fel sätt.

Jordens råvaror som vatten, metaller, mineraler, kol, och olja mm är inte oändliga, vilket vi nu börjat inse...

Navigera och sök!

LäsManualen underlättar för dig att hitta och navigera på vår websajt. Sammanfattning av det vi vill finns i Plan för hållbart robust samhälle … Just nu är livsmedel extra viktigt, se vårt Öppna brev!
Stacks Image 42

Bli medlem i vår Facebookgrupp!

Choose your language below and let Google Translate do some work. The translations are not the best, but they will give you a good idea about the content. You will find this feature at the bottom of all our webpages.

We are working on a short version of this web site in English.

Happy reading!

Förändra systemet

Våra förslag till lösningar fokuserar på det basala, som livsmedelsproduktion, vattenhantering, näringsämnen, energi, kommunikation, boende, transporter, etc. Sånt som får vardagen att fungera, och vi kan börja imorgon! Vi har även förslag kring finansiering och genomförande. Vi har våra fyra utgångspunkter och inser att stora systemförändringar som behöver ske. Ny lagstiftning, nya regelverk och förnyelse av den offentliga sektorns roll behövs. Liksom nya beskattningar, ägandeformer och socioekonomiska lösningar. Och som en bonus leder dessutom flera av förslagen till minskade utsläpp av växthusgaser!