Nya hot

Nu blev inte utvecklingen som ”alla” trodde efter kalla kriget – istället fick vi fanatiker, terrorism och en utveckling i Ryssland som lett till krig och kriser i deras närområde. Ett oförutsägbart USA, och inte minst ett aggressivt Kina som köper upp eller skaffar sig kontroll över kritiska och globala resurser. Och dessutom en allt snabbare klimatförändring som påverkar förutsättningarna för livsmedelsförsörjningen.

Dessutom har ett nytt hot blivit allt tydligare. Där vi själva, det vi utvecklat och vårt sätt att leva är hotet. Vårt sätt att agera på planeten resulterar i döda hav, mikroplaster i maten, skogs- och markbränder, vattenbrist, minskad mångfald i naturen, en global förorening med främst plaster, kemikalier i vattendrag och natur samt förändringar i klimatet. Vi möter det nya hotet även i form av sabotage och cyberkrigsföring, vilket t ex gör att livsmedelshantering, sjukvård och vattenförsörjning kan bli utsatt. Hela samhället med de ”kretslopp” som vi själva konstruerat har blivit mera sårbart.

Allt det där är sådant som vi människor är direkt eller indirekt orsak till. Huvudsakligen därför att vi inte förstått olika samband och konsekvenserna av det vi gjort de senaste 100 åren. Det är först under senare år det börjar bli tydligt för fler än bara delar av forskarsamhället. Nu bottnar inte längre sårbarhetsfrågorna enbart i andra människors agerande och maktanspråk. Nu handlar det även om förändra vårt eget sätt att leva. Att förstå och acceptera att det behöver ske stora förändringar. Här och nu, inte sen i en avlägsen och diffus framtid i ett land långt bort.
En stor fördel med nuvarande situation är att det i vissa fall verkligen är svårt eller helt fel att bygga vidare på tidigare ansträngningar, rutiner eller kunskaper. Dessutom kan händelser eller rättare sagt konsekvenser sprida sig. Utsläppen från t ex kolkraftverken i Kina eller kemikalie- och gödselanvändningen runt om i Östersjön får även konsekvenser hos grannen och ännu längre bort. Spelplanen är helt förändrad och kunskaperna är helt andra nu, än under 1950-70-talens centraliserade och storskaliga strategier.

Idag finns stora hål i det nät som ska tillgodose de mest grundläggande behoven. Skrapar man lite på ytan så kan man snabbt konstatera vi är betydligt mer sårbara än vad vi trodde oss vara. Vi ser det ständigt, men alltför lite konkret sker. Väldigt tydligt blev problemen i samband med skogsbränderna sommaren 2018, under Covidpanemin och det ryska aggresionskriget i Ukraina. De direkta konsekvenserna får följdverkningar som sprider sig och visar snabbt var såbarheterna finns. Det ligger fler såna där oväntade effekter som bara väntar på att få dyka upp. Och risken är stor att det blir det nya utredningar, kommittéer, samråd och rapporter, istället för de konkreta förändringar som måste ske.

Navigera och sök!

LäsManualen underlättar för dig att hitta och navigera på vår websajt. Sammanfattning av det vi vill finns i Plan för hållbart robust samhälle … Just nu är livsmedel extra viktigt, se vårt Öppna brev!
Stacks Image 42

Bli medlem i vår Facebookgrupp!

Choose your language below and let Google Translate do some work. The translations are not the best, but they will give you a good idea about the content. You will find this feature at the bottom of all our webpages.

We are working on a short version of this web site in English.

Happy reading!

Förändra systemet

Våra förslag till lösningar fokuserar på det basala, som livsmedelsproduktion, vattenhantering, näringsämnen, energi, kommunikation, boende, transporter, etc. Sånt som får vardagen att fungera, och vi kan börja imorgon! Vi har även förslag kring finansiering och genomförande. Vi har våra fyra utgångspunkter och inser att stora systemförändringar som behöver ske. Ny lagstiftning, nya regelverk och förnyelse av den offentliga sektorns roll behövs. Liksom nya beskattningar, ägandeformer och socioekonomiska lösningar. Och som en bonus leder dessutom flera av förslagen till minskade utsläpp av växthusgaser!