Den enskildes perspektiv

Ur den enskildes perspektiv handlar det om att känna trygghet, ha mat för dagen, ett boende och finnas i någon slags gemenskap där man har en roll och bidrar. Historiskt har det varit i en liten grupp utgående från ”familjen”, oavsett var i världen eller historien. För 200 år sedan, när industrialismen – den stora förändringen – inleddes, var det framförallt genom det egna fysiska arbetet på gården som resulterade i gemenskap, någon form av trygghet, mat och ett boende. I alla tider har människor råkat illa ut och haft någon form av gemensamt skyddsnät som utvecklats och förbättrats i takt med att sociala ekonomiska och andra insatser kunnat göras. Från början var det naturliga gruppen, ”familjen”, stammen, klanen, byn som tog hand om dom medlemmar som behövde hjälp. Ett system som fortfarande är det ”normala” i stora delar av världen. I Sverige, efter andra världskriget, tog man medvetna steg bort från den modellen, för att istället höja skatterna och ge samhället den uppgiften.

Nu idag, i Sverige, om man är långtidsarbetslös, har funktionshinder eller är sjuk så måste man först klassas som att ha ett ”fel”, vilket är det viktigaste steget för att bli berättigad till hjälp. Det svenska skyddsnätet utgår sedan från en fast anställning, medlemskap i facket och A-kassan. Vilket innebär att alla andra, som inte förstått eller av andra anledningar inte har dessa ”grundbultar”, kan råka ut för stora problem och hamna utanförskap.
Och somliga – i synnerhet människor från andra länder som flytt från förtryck, krig och naturkatastrofer - har redan från början svårt att ta sig in i det svenska ”samhället". Den naturliga gemenskapen blir lätt med andra som också befinner sig i liknande situation, vilket leder till utanförskap och skapar en grogrund till gängkriminalitet. Andra som lätt kan hamna i samma ”utanförsits” är enskilda företagare och ”hemmafruar” som i stöd- och bidragssammanhang historiskt behandlats som andra klassens medborgare.

Samhällets skyddsnät i form av olika bidrag är i sin konstruktion nedtryckande. Råkar man i ekonomiska problem är de verktyg som erbjuds hårda, med skuldavskrivning som egentligen enda utväg. Detta och den allmänna oron för den egna och närståendes ekonomi kan utlösa sjukdomar, stress, ångest och depressioner.

Vi måste således lösa ekvationen med att det finns en växande grupp människor i samhället som inte får bidra och att insatserna för individer som behöver stöd kan ske utan att de först klassificeras som ”fel" och sedan bli försörjda av skattefinansierade bidrag och hamna i ett utanförskap.

Detta måste kombineras med att samhällsutvecklingen lägger rätt förutsättningar för framtiden. I till exempel England föreskrivs personer med långtidsproblem arbete så man som människa kan bidra och finnas i någon slags gemenskap. Medborgarlön som funnit på den politiska kartan en längre tid har testats runt om och nu införts i Spanien. Problemen är dels att den inte relaterar till ”att bidra” samt att den finansieras av skatter och därmed konkurrera med alla andra offentliga åtaganden. Att få bidrag är dessutom passiviserande. Andra försök med s k sociala företag har också problem. Löner måste enligt facken var desamma för funktionsnedsatt personal. Att stödja vissa företag med bidrag är heller inte möjligt. Detta har försökts inom olika former av socialt företagande sedan länge, men blir lätt en snedvriden konkurrens med ”friska” arbetstillfällen. Just detta är en av vår tids största utmaningar då vi bland annat kan se att automatisering/digitalisering minskar antalet enklare arbeten.

Möjliga lösningar kan finnas inom ramen för s lokala ekonomier som kan utvecklas på olika sätt.

Navigera och sök!

LäsManualen underlättar för dig att hitta och navigera på vår websajt. Sammanfattning av det vi vill finns i Plan för hållbart robust samhälle … Just nu är livsmedel extra viktigt, se vårt Öppna brev!
Stacks Image 42

Bli medlem i vår Facebookgrupp!

Choose your language below and let Google Translate do some work. The translations are not the best, but they will give you a good idea about the content. You will find this feature at the bottom of all our webpages.

We are working on a short version of this web site in English.

Happy reading!

Förändra systemet

Våra förslag till lösningar fokuserar på det basala, som livsmedelsproduktion, vattenhantering, näringsämnen, energi, kommunikation, boende, transporter, etc. Sånt som får vardagen att fungera, och vi kan börja imorgon! Vi har även förslag kring finansiering och genomförande. Vi har våra fyra utgångspunkter och inser att stora systemförändringar som behöver ske. Ny lagstiftning, nya regelverk och förnyelse av den offentliga sektorns roll behövs. Liksom nya beskattningar, ägandeformer och socioekonomiska lösningar. Och som en bonus leder dessutom flera av förslagen till minskade utsläpp av växthusgaser!