Biobränslen

Biobränslen görs av oljeväxter där oljan utvinns och förädlas till bränsle. De vanligaste oljorna görs av palmväxter, men vi har även använt ex vis raps. 


Stacks Image 31

Etanol och metanol har också använts under långt tid. De framställs genom destillation av råvaror som innehåller sockerarter som potatis och skogsråvara. På senare tid har man försökt att göra tallloja från svartlut som är en restprodukt från pappersindustrin och från skogsrester, sk GROT. Andra använder slaktavfall som i fallet Nestes bränsle som säljs av OKQ8 i Sverige. Hydrerad Vegetabilisk Olja, HVO, kan tillverkas av olika typer av råvaror som vegetabiliska oljor och animaliska fetter vilka i sin tur processats för att bli fossilfria drivmedel för dieselmotorer. Det innehåller ofta en tillsats som kallas AdBlue, som är urea. Motorerna är ofta optimerade och om bränslet ändras, som tex nyligen då det var brist på urea, så kan dessa fordon inte köras på AdBlue. Således är detta bränsle inte heller äkta förnybart. Vissa biobränslen har problem med låga temperaturer och biologisk tillväxt under lagring. Detta kan medföra igensättning av bränslesystemen. Bränsleegenskaperna gör att moderna motorer också kan få problem med bränslena. 

Navigera och sök!

LäsManualen underlättar för dig att hitta och navigera på vår websajt. Sammanfattning av det vi vill finns i Plan för hållbart robust samhälle … Just nu är livsmedel extra viktigt, se vårt Öppna brev!
Stacks Image 42

Bli medlem i vår Facebookgrupp!

Choose your language below and let Google Translate do some work. The translations are not the best, but they will give you a good idea about the content. You will find this feature at the bottom of all our webpages.

We are working on a short version of this web site in English.

Happy reading!

Förändra systemet

Våra förslag till lösningar fokuserar på det basala, som livsmedelsproduktion, vattenhantering, näringsämnen, energi, kommunikation, boende, transporter, etc. Sånt som får vardagen att fungera, och vi kan börja imorgon! Vi har även förslag kring finansiering och genomförande. Vi har våra fyra utgångspunkter och inser att stora systemförändringar som behöver ske. Ny lagstiftning, nya regelverk och förnyelse av den offentliga sektorns roll behövs. Liksom nya beskattningar, ägandeformer och socioekonomiska lösningar. Och som en bonus leder dessutom flera av förslagen till minskade utsläpp av växthusgaser!