Kol, brunkol och torv

Träkol ”uppfanns” redan för ca 3-400 år sedan när man milade trä till kol och tjära. Detta används till viss del än idag för energiproduktion. Dagens grillkol görs egentligen på samma sätt men i slutna kärl. Stenkolet ”hittades” i England under 1700-talet och bryts i kolgruvor. Det kom att ersätta träkolen i industrin och i värme/elverk. Brunkol är ”icke färdig” stenkol och ligger normalt ytligt precis som torv som är ännu ej färdig brunkol. 
Brytningen medför frigörande av metan och andra gaser som koldioxid. 

Navigera och sök!

LäsManualen underlättar för dig att hitta och navigera på vår websajt. Sammanfattning av det vi vill finns i Plan för hållbart robust samhälle … Just nu är livsmedel extra viktigt, se vårt Öppna brev!
Stacks Image 42

Bli medlem i vår Facebookgrupp!

Choose your language below and let Google Translate do some work. The translations are not the best, but they will give you a good idea about the content. You will find this feature at the bottom of all our webpages.

We are working on a short version of this web site in English.

Happy reading!

Förändra systemet

Våra förslag till lösningar fokuserar på det basala, som livsmedelsproduktion, vattenhantering, näringsämnen, energi, kommunikation, boende, transporter, etc. Sånt som får vardagen att fungera, och vi kan börja imorgon! Vi har även förslag kring finansiering och genomförande. Vi har våra fyra utgångspunkter och inser att stora systemförändringar som behöver ske. Ny lagstiftning, nya regelverk och förnyelse av den offentliga sektorns roll behövs. Liksom nya beskattningar, ägandeformer och socioekonomiska lösningar. Och som en bonus leder dessutom flera av förslagen till minskade utsläpp av växthusgaser!