Motorer

Den tekniska utvecklingen har gått hand i hand med mycket av vårt samhälles förändring och utveckling. Under slutet av 1700-talet utvecklades de första ångmaskinerna. Dessa förbättrades och blev mer effektivare och stabila och kunde placeras i lok och fartyg.

Ottomotorns tillkomst vid sekelskiftet 1900 medförde ett stort hopp i utvecklingen. Den kom att bli huvudkällan för framförallt fordonsutvecklingen och har i över hundra år förbättrats och utvecklats, men ligger trots det fortfarande under 40 procents effekt.

Andra lösningar som ångturbiner, gav oss högre effekter och jetmotorns tillkomst i mitten av 1950-talet blev genombrottet för flyget. Elmotorn – eller om den drivs baklänges – generatorn blev grunden i vår elektrifiering. Dagens elmotorer finns överallt och med elektronik kan de kombineras till att göra arbete i snart allt vi ser omkring oss.

Teknikutvecklingen pågår fortfarande och vare sig elmotorn eller ottomotorn är slutliga lösningar. Utmaningarna nu ligger i att höja verkningsgrad, men också ha låga underhållsbehov - robusthet samtidigt som materialåtgång minskar och livslängd kan förlängas.

Navigera och sök!

LäsManualen underlättar för dig att hitta och navigera på vår websajt. Sammanfattning av det vi vill finns i Plan för hållbart robust samhälle … Just nu är livsmedel extra viktigt, se vårt Öppna brev!
Stacks Image 42

Bli medlem i vår Facebookgrupp!

Choose your language below and let Google Translate do some work. The translations are not the best, but they will give you a good idea about the content. You will find this feature at the bottom of all our webpages.

We are working on a short version of this web site in English.

Happy reading!

Förändra systemet

Våra förslag till lösningar fokuserar på det basala, som livsmedelsproduktion, vattenhantering, näringsämnen, energi, kommunikation, boende, transporter, etc. Sånt som får vardagen att fungera, och vi kan börja imorgon! Vi har även förslag kring finansiering och genomförande. Vi har våra fyra utgångspunkter och inser att stora systemförändringar som behöver ske. Ny lagstiftning, nya regelverk och förnyelse av den offentliga sektorns roll behövs. Liksom nya beskattningar, ägandeformer och socioekonomiska lösningar. Och som en bonus leder dessutom flera av förslagen till minskade utsläpp av växthusgaser!