Kärnkraft

Kärnkraften tillkom som en spin-off process i samband med kärnvapenutvecklingen. I anläggningen klyvs viss typ av radioaktivt material under kontrollerad process som ger värme. Denna process kallas fissionsprocess. Denna utnyttjas till produktion av el. Processen kontrolleras av kylvatten som i de flesta fall pumpas ut i havet då tillgången till vatten också finns där.

Den tekniska utvecklingen har pågått hela tiden om än på sparlåga där fokus legat på fussionsprocessteknik. På senare tid har man försökt utveckla den s k 4e generationens teknik som kan använda uttjänt kärnbränsle från fissionsanläggningarna och på så sätt samtidigt lösa ett slutförvarsproblem. Tekniken beräknas nå kommersiell färdighet inom ca 10 år. Många utvecklingsprojekt tittar nu på småskaligare teknik. ASEA utvecklade redan på 1970-talet ett småskaligt koncept - Secure, som var tänkt att placeras ute i samhället på ”stadsdelsnivå”. Det var ett slutet engångssystem för produktion av värme och el.

De anläggningar vi har i drift idag i västvärlden byggdes i stort sett på 1970-talet. I Finland byggs nu den första anläggningen på ca 50 år. Situationen för kostnader och teknik har sedan 1970-talet förändrats varför detta projekt blir särskilt intressant att följa. Drift planeras under hösten 2022.

Navigera och sök!

LäsManualen underlättar för dig att hitta och navigera på vår websajt. Sammanfattning av det vi vill finns i Plan för hållbart robust samhälle … Just nu är livsmedel extra viktigt, se vårt Öppna brev!
Stacks Image 42

Bli medlem i vår Facebookgrupp!

Choose your language below and let Google Translate do some work. The translations are not the best, but they will give you a good idea about the content. You will find this feature at the bottom of all our webpages.

We are working on a short version of this web site in English.

Happy reading!

Förändra systemet

Våra förslag till lösningar fokuserar på det basala, som livsmedelsproduktion, vattenhantering, näringsämnen, energi, kommunikation, boende, transporter, etc. Sånt som får vardagen att fungera, och vi kan börja imorgon! Vi har även förslag kring finansiering och genomförande. Vi har våra fyra utgångspunkter och inser att stora systemförändringar som behöver ske. Ny lagstiftning, nya regelverk och förnyelse av den offentliga sektorns roll behövs. Liksom nya beskattningar, ägandeformer och socioekonomiska lösningar. Och som en bonus leder dessutom flera av förslagen till minskade utsläpp av växthusgaser!