Solkraft

Vi har sedan urminnes tider använt solen för att torka material och livsmedel. Den första tekniken var spegling och linser som koncentrerade ljusflödet och gav mer energi till en punkt. Varje dag nås planeten av solljus som motsvarar 15 000 gånger världens totala energiförbrukning och solkraft som vi känner den idag är huvudsakligen solpaneler av olika slag.

Det finns flera olika slags solcellstyperna som skiljer sig åt vad gäller utseende, böjbarhet, verkningsgrad och pris. De som finns på marknaden idag är monokristallina solceller, polykristallina solceller och tunnfilmssolceller, varav de två första dominerar marknaden.
Eftersom tekniken är relativt ny och efterfrågan kommit att öka kraftigt de senaste åren pågår en ständig utveckling i solcellsbranschen vilket framförallt har betydelse för verkningsgrad, utseende och pris.

Ett alternativ till vanliga solcellsmoduler är takintegrerade lösningar som kan ersätta takmaterial och samtidigt producera el. Utvecklingen inom detta området går också snabbt framåt.

PVT (förkortning av engelska photovoltaic thermal hybrid solar collector) är ett samlingsbegrepp som avser solpaneler som alstrar både el och värme. Panelerna består både av ett material som producerar el, och ett värmeledande material. På så vis kan panelen också ta tillvara på värmen från solinstrålningen.

Det finns ett flertal typer av solceller som befinner sig i ett forskningsstadie och som längre fram kan bli aktuella på marknaden. Exempel på detta är så kallade perovskitsolceller, dye-sensitized solceller (DSSC) och nanotrådsbaserade solceller.

Navigera och sök!

LäsManualen underlättar för dig att hitta och navigera på vår websajt. Sammanfattning av det vi vill finns i Plan för hållbart robust samhälle … Just nu är livsmedel extra viktigt, se vårt Öppna brev!
Stacks Image 42

Bli medlem i vår Facebookgrupp!

Choose your language below and let Google Translate do some work. The translations are not the best, but they will give you a good idea about the content. You will find this feature at the bottom of all our webpages.

We are working on a short version of this web site in English.

Happy reading!

Förändra systemet

Våra förslag till lösningar fokuserar på det basala, som livsmedelsproduktion, vattenhantering, näringsämnen, energi, kommunikation, boende, transporter, etc. Sånt som får vardagen att fungera, och vi kan börja imorgon! Vi har även förslag kring finansiering och genomförande. Vi har våra fyra utgångspunkter och inser att stora systemförändringar som behöver ske. Ny lagstiftning, nya regelverk och förnyelse av den offentliga sektorns roll behövs. Liksom nya beskattningar, ägandeformer och socioekonomiska lösningar. Och som en bonus leder dessutom flera av förslagen till minskade utsläpp av växthusgaser!