Elkvalitet och störningar - stabilitet 

All teknik, ledningar mm vid överföringen av el är en utmaning. Utöver att teknik kan gå sönder av olika anledningar. så uppstår dels förluster och dels variationer i strömstyrkan. Allt tekniskt som används vid överföringen skapar ett motstånd (independans) som generar värme, och beroende på framförallt materialvalet så är motståndet olika stort. Traditionellt har vi använt koppar, vilket redan från början skapat ett inbyggt motstånd, och därmed förlust, på cirka 10 procent. Numera används även aluminium vilket innebär större förluster.

Alla kopplingspunkter och teknik som växel- och likströmsriktare, transformatorer och säkringssystem bidrar även till energiförluster. Samma sak gäller i alla våra apparater, omvandlingen från växelström till likström i elektronik och elmotorer innebär också förluster och värme.

Andra elkvalitetsrelaterade problem är transienter (snabb och kortvarig förändring i spänningen), eller s k smutsig el, som uppkommer i elsystemet via varianser i strömstyrkan, o som naturligt uppkommer från vind- och solanläggningar. De kan också utsättas för yttre påverkan via åska. Olika skydd och filter krävs för att skydda elnät och förbrukningsanläggningar/konsumenter mot dessa störningar/övertoner och energier som kan förstöra kraftelektroniken.

Navigera och sök!

LäsManualen underlättar för dig att hitta och navigera på vår websajt. Sammanfattning av det vi vill finns i Plan för hållbart robust samhälle … Just nu är livsmedel extra viktigt, se vårt Öppna brev!
Stacks Image 42

Bli medlem i vår Facebookgrupp!

Choose your language below and let Google Translate do some work. The translations are not the best, but they will give you a good idea about the content. You will find this feature at the bottom of all our webpages.

We are working on a short version of this web site in English.

Happy reading!

Förändra systemet

Våra förslag till lösningar fokuserar på det basala, som livsmedelsproduktion, vattenhantering, näringsämnen, energi, kommunikation, boende, transporter, etc. Sånt som får vardagen att fungera, och vi kan börja imorgon! Vi har även förslag kring finansiering och genomförande. Vi har våra fyra utgångspunkter och inser att stora systemförändringar som behöver ske. Ny lagstiftning, nya regelverk och förnyelse av den offentliga sektorns roll behövs. Liksom nya beskattningar, ägandeformer och socioekonomiska lösningar. Och som en bonus leder dessutom flera av förslagen till minskade utsläpp av växthusgaser!