Politikens roll och dess effekter

Politik är att vilja, lär Olof Palme sagt. Göran Persson sa att politik är att kunna. När vi ser resultatet av politikernas hållbarhetsarbete kan vi konstatera att politik är att möjligen att vilja men absolut inte att kunna. Stora delar av de problem vi medborgare möter idag är skapade av våra politiker som sällan har tillräcklig kunskap och insikt, och deras byråkrater som har sitt fokus på regelverket. Politiska beslut styrs alltför ofta av ett tämligen kort perspektiv, populism samt önskemål och förhoppningar att utvecklingen ska gå åt ”rätt” håll.

Navigera och sök!

LäsManualen underlättar för dig att hitta och navigera på vår websajt. Sammanfattning av det vi vill finns i Plan för hållbart robust samhälle … Just nu är livsmedel extra viktigt, se vårt Öppna brev!
Stacks Image 42

Bli medlem i vår Facebookgrupp!

Choose your language below and let Google Translate do some work. The translations are not the best, but they will give you a good idea about the content. You will find this feature at the bottom of all our webpages.

We are working on a short version of this web site in English.

Happy reading!

Förändra systemet

Våra förslag till lösningar fokuserar på det basala, som livsmedelsproduktion, vattenhantering, näringsämnen, energi, kommunikation, boende, transporter, etc. Sånt som får vardagen att fungera, och vi kan börja imorgon! Vi har även förslag kring finansiering och genomförande. Vi har våra fyra utgångspunkter och inser att stora systemförändringar som behöver ske. Ny lagstiftning, nya regelverk och förnyelse av den offentliga sektorns roll behövs. Liksom nya beskattningar, ägandeformer och socioekonomiska lösningar. Och som en bonus leder dessutom flera av förslagen till minskade utsläpp av växthusgaser!