Läsanvisning

Om Hållbarhetsinitiativet varit ett politiskt parti, då hade det material du finner här varit vårt partiprogram. Denna web har för avsikt att ur ett hållbarhetsperspektiv beskriva/analysera och komma med förslag vad gäller olika funktioner/resurser i vår omgivning som är avgörande för vår långsiktiga överlevnad. Till exempel vatten, transporter, boende, livsmedel…
Första publiceringen skedde juni 2019, och kommer successivt utvecklas/förbättras samt utökas med fler områden.
Vi försöker att avgränsa oss genom att utgå från en samhällsfunktion (t ex Transporter) eller resurs (t ex Vatten), men då allt hänger samman så är det svårt att göra en strikt avgränsning. I menyn finner du dessa. Menyn når du längst upp till höger och i den lilla grå ruta du ser nedan under fotot till vänster.
Under respektive rubrik finns i regel en beskrivning av situationen idag, viss historik, några exempel och mer eller mindre exakta förlag på nästa steg i de förändringar som vi tror behöver ske.

Efterhand kommer själva webpresentationen utvecklas, och en engelsk version publiceras. För närvarande finns en google-translate-funktion i slutet av varje sida,

Under ”
Om oss” får du en beskrivning av Varför vi gör detta och Vilka vi är.

Synpunkter, förslag och feedback
mottages tacksamt.