Analyser

Ingen har undgått att mänskligheten har stora problem. Även vi i Västvärlden och i Sverige. Nu är det inte bara dom ”långt bort” som känner av problem med vatten, livsmedel, energi … För oss i Hållbarhetsinitiaitvet är de problem vi ser nu ingen överraskning. Klimatförändringar, pandemi och Putins krig mot Ukraina har alla, på sitt sätt, bidragit till att de problem vi varnat för blivit tydliga. Brister på till exempel kritiska råvaror leder till prisökningar, inflation, konflikter och brist på olika slutprodukter.
För att vi ska förstå var vi befinner oss, konsekvenser och hinder publicerar vi våra analyser, som sätter in våra förslag ett större sammanhang.

Här finner du en lägesanalys. konsekvensanalys och hindersanalys.

Navigera och sök!

LäsManualen underlättar för dig att hitta och navigera på vår websajt. Sammanfattning av det vi vill finns i Plan för hållbart robust samhälle … Just nu är livsmedel extra viktigt, se vårt Öppna brev!
Stacks Image 42

Bli medlem i vår Facebookgrupp!

Choose your language below and let Google Translate do some work. The translations are not the best, but they will give you a good idea about the content. You will find this feature at the bottom of all our webpages.

We are working on a short version of this web site in English.

Happy reading!

Förändra systemet

Våra förslag till lösningar fokuserar på det basala, som livsmedelsproduktion, vattenhantering, näringsämnen, energi, kommunikation, boende, transporter, etc. Sånt som får vardagen att fungera, och vi kan börja imorgon! Vi har även förslag kring finansiering och genomförande. Vi har våra fyra utgångspunkter och inser att stora systemförändringar som behöver ske. Ny lagstiftning, nya regelverk och förnyelse av den offentliga sektorns roll behövs. Liksom nya beskattningar, ägandeformer och socioekonomiska lösningar. Och som en bonus leder dessutom flera av förslagen till minskade utsläpp av växthusgaser!