Konsekvensanalys

Ser vi in i framtiden i ett lite längre perspektiv, 100 - 150 år, kommer vi inte bara ha klimatet som akut utmaning. Merparten av jordens råvaror kommer att vara förbrukade. Genom nödvändig minskad konsumtion och produktion kommer såväl skatteintäkter att minska och som konsekvens den offentliga sektorns roll att behöva ändras. Kostnadskostymen och samhällskontraktet måste således förändras. Samtidigt måste vi bygga ett nytt samhälle där vi människor blir tvingade att engagera oss och lösa mycket i nya sätt att organisera och äga det gemensamma.

De stora resursförbrukande industrierna och produkterna som anläggningsindustrin, fordon konsumentelektronik m fl måste också inse att de inte kan förbruka resterande jordresurser på en generation. Återvunna material är inte heller en lösning i detta perspektiv.
Det är mot denna bakgrund vi ser följande mål, strategi och plan.

Baserat på detta lägger vi våra förslag.

Navigera och sök!

LäsManualen underlättar för dig att hitta och navigera på vår websajt. Sammanfattning av det vi vill finns i Plan för hållbart robust samhälle … Just nu är livsmedel extra viktigt, se vårt Öppna brev!
Stacks Image 42

Bli medlem i vår Facebookgrupp!

Choose your language below and let Google Translate do some work. The translations are not the best, but they will give you a good idea about the content. You will find this feature at the bottom of all our webpages.

We are working on a short version of this web site in English.

Happy reading!

Förändra systemet

Våra förslag till lösningar fokuserar på det basala, som livsmedelsproduktion, vattenhantering, näringsämnen, energi, kommunikation, boende, transporter, etc. Sånt som får vardagen att fungera, och vi kan börja imorgon! Vi har även förslag kring finansiering och genomförande. Vi har våra fyra utgångspunkter och inser att stora systemförändringar som behöver ske. Ny lagstiftning, nya regelverk och förnyelse av den offentliga sektorns roll behövs. Liksom nya beskattningar, ägandeformer och socioekonomiska lösningar. Och som en bonus leder dessutom flera av förslagen till minskade utsläpp av växthusgaser!