Kompensationssystem

Under 1990-talet växte det fram ett regelverk kring hantering av s.k utsläppsrätter vilket kopplades till hur mycket länder idealt skulle minska sina utsläpp av växthusgaser. För enkelhets skull omvandlas detta till koldioxidekvivalenter. Ett handelssystem etablerades där företag kunde köpa sig rättigheten att släppa ut mer växthusgaser – genom kompensationer.

Systemet kom att kallas Climate Development Mechanism, CDM. Denna skapade ett behov av beräkningar av processer vilket i sin tur skapade en konsultprodukt där förmågan att hantera reglementet blev viktigare än det faktiska resultatet. För att de första konsulternas beräkningar skulle kunna kontrolleras skapades en certifiering, dvs att nya konsulter skulle kontrollera de första konsulternas beräkningar. Idag är utsläppsrätterna något vars värdeman kan spekulera i och handlas med på börsen.

Navigera och sök!

LäsManualen underlättar för dig att hitta och navigera på vår websajt. Sammanfattning av det vi vill finns i Plan för hållbart robust samhälle … Just nu är livsmedel extra viktigt, se vårt Öppna brev!
Stacks Image 42

Bli medlem i vår Facebookgrupp!

Choose your language below and let Google Translate do some work. The translations are not the best, but they will give you a good idea about the content. You will find this feature at the bottom of all our webpages.

We are working on a short version of this web site in English.

Happy reading!

Förändra systemet

Våra förslag till lösningar fokuserar på det basala, som livsmedelsproduktion, vattenhantering, näringsämnen, energi, kommunikation, boende, transporter, etc. Sånt som får vardagen att fungera, och vi kan börja imorgon! Vi har även förslag kring finansiering och genomförande. Vi har våra fyra utgångspunkter och inser att stora systemförändringar som behöver ske. Ny lagstiftning, nya regelverk och förnyelse av den offentliga sektorns roll behövs. Liksom nya beskattningar, ägandeformer och socioekonomiska lösningar. Och som en bonus leder dessutom flera av förslagen till minskade utsläpp av växthusgaser!