Verkligheten gäller – inte fiktiva beräkningsmodeller och klimatkompensation

När ett företag säger att de har klimatkompenserat har de ofta satsat pengar på att någon aktör gjort ett projekt där CDM-mekanismen (Clean Development Mechanism) varit del i en finansiering. Dessa projekt har ifrågasatts eftersom de ofta inte lett till några positiva effekter, alternativt involverat trädplantering i utvecklingsländer. Planteringar som många gånger sker mot lokalbefolkningens vilja och ofta kräver mer vatten och växtnäring som redan från början är bristvaror. Det bidrar också till att göda en felaktig bild av att vi helt enkelt bara kan betala oss ur våra miljöproblem.

Flertalet modeller som använts bl. a av FN:s IPCC, har haft andra syften som beräkningar av miljöpåverkan från olika energisystem som skalats upp och utvecklats för andra syften.

Verkligen är alltid mer komplicerad och förlopp som är naturliga som t ex jordens inre och yttre kretslopp, påverkan av vulkanutbrott mm blir ofta bortglömda då de är svåra att modellera i en sammansatt modell. Mätning av exempelvis växthusgaser i atmosfären är dessutom mycket svåra att göra då de påverkas av sol, höjd och luftrörelser. Temperatur är det bästa instrumentet, men eftersom vi historiskt haft stora varianser av temperatur av andra skäl såsom vid dinosauriernas utrotning som kopplas till stora vulkanutbrott eller den s k lilla istiden för några hundra år sedan, så är det inte längre en fråga om klimatet ändras, det är en fråga om varför. Och än svårare - vad kan vi egentligen göra åt det?

Navigera och sök!

LäsManualen underlättar för dig att hitta och navigera på vår websajt. Sammanfattning av det vi vill finns i Plan för hållbart robust samhälle … Just nu är livsmedel extra viktigt, se vårt Öppna brev!
Stacks Image 42

Bli medlem i vår Facebookgrupp!

Choose your language below and let Google Translate do some work. The translations are not the best, but they will give you a good idea about the content. You will find this feature at the bottom of all our webpages.

We are working on a short version of this web site in English.

Happy reading!

Förändra systemet

Våra förslag till lösningar fokuserar på det basala, som livsmedelsproduktion, vattenhantering, näringsämnen, energi, kommunikation, boende, transporter, etc. Sånt som får vardagen att fungera, och vi kan börja imorgon! Vi har även förslag kring finansiering och genomförande. Vi har våra fyra utgångspunkter och inser att stora systemförändringar som behöver ske. Ny lagstiftning, nya regelverk och förnyelse av den offentliga sektorns roll behövs. Liksom nya beskattningar, ägandeformer och socioekonomiska lösningar. Och som en bonus leder dessutom flera av förslagen till minskade utsläpp av växthusgaser!