Jorden och klimatet har inga gränser

Det behövs förändringar och de insatser som måste ske behöver prioriteras så de ger mest positiv effekt på vår hållbarhet – inte för att påverka opinionen. Insatserna måste alltid ses ur ett globalt perspektiv och vara hållbara, samtidigt som vi inte överanvänder jordens finita resurser. Detta innebär att eventuella mätningar bör ske ”utan gränser”. Utsläpp bryr sig inte om administrativa nations-, regions- eller kommungränser. Att se till enskilda områdena är egentligen inte intressant. Växthusgaser och partiklar förs till exempel med vinden i luftskikt som påverkar hela jorden. Avloppsutsläpp i Köpenhamn eller Stockholm påverkar även vattnet i Gdansk. Att mäta enbart temperatur med antagande om påverkan i modeller i luft ger som bäst en delbild. Mycket av problemen som förs upp i luften kommer slutligen att resultera i nedfall till vatten och mark som i sin tur långsiktigt påverkar oss människor via livsmedel och just vattnet som vi dricker.

De enda egentligen bra mätbarhetskriterierna över tid är livslängd, livskvalitet och artrikedom, i kombination. Ökar både livslängd och artrikedom så pekar det på att vi gör något bra för våra kroppar och vi gör det utan att minska artrikedomen.
Behovet av kunskap om verklighetens förutsättningar är också central att införa i skola och folkbildning - för alla.

Navigera och sök!

LäsManualen underlättar för dig att hitta och navigera på vår websajt. Sammanfattning av det vi vill finns i Plan för hållbart robust samhälle … Just nu är livsmedel extra viktigt, se vårt Öppna brev!
Stacks Image 42

Bli medlem i vår Facebookgrupp!

Choose your language below and let Google Translate do some work. The translations are not the best, but they will give you a good idea about the content. You will find this feature at the bottom of all our webpages.

We are working on a short version of this web site in English.

Happy reading!

Förändra systemet

Våra förslag till lösningar fokuserar på det basala, som livsmedelsproduktion, vattenhantering, näringsämnen, energi, kommunikation, boende, transporter, etc. Sånt som får vardagen att fungera, och vi kan börja imorgon! Vi har även förslag kring finansiering och genomförande. Vi har våra fyra utgångspunkter och inser att stora systemförändringar som behöver ske. Ny lagstiftning, nya regelverk och förnyelse av den offentliga sektorns roll behövs. Liksom nya beskattningar, ägandeformer och socioekonomiska lösningar. Och som en bonus leder dessutom flera av förslagen till minskade utsläpp av växthusgaser!