Vi har bara en planet – verkligheten gäller.
Det är komplext och hänger samman.
Minst ett 100-årigt perspektiv.
Hållbarhet börjar hos den enskilde.
Hållbarhetsinitiativet har analyser och förslag.
– För att vi bryr oss
Hållbarhetsinitiativet:

  • ett fristående nätverk för hållbar samhällsförändring
  • beskriver förutsättningarna och har analyser
  • har långsiktiga och konkreta förslag

Börja här!

Vilket är ditt perspektiv? Välj rätt "ingång".

Hållbarhet är inte enkelt. Det är både komplext och komplicerat. Allt hänger ihop. Det ena går inte att hantera utan att ta hänsyn till det andra, och det tredje, och det fjärde, och …

Hållbarhetsinitiativet har analyser, förslag och konkreta åtgärder. Vi vill genomföra våra förslag för förändring och öka kunskapen hos beslutsfattare, press och opinionsbildare. Vi vänder oss till personer som redan har förkunskap och vill fördjupa och bredda sin förståelse samtidigt som de tar del av konkreta förslag till förändring. Hållbarhet omfattar en mängd olika ämnesområden och vi har skapat "ingångar" från utvalda perspektiv för att underlätta utforskningen.

• Klicka dig vidare nedan till ”din” ingång!
• Titta i vår
HittaLättare för att lättare kunna hitta i materialet.
Offentliga beslutsfattare
– Vad behöver ske för att samhället ska bli mera hållbart och robust?
– Vilka är de förutsättningar vi behöver ha kunskap om och ta hänsyn till?
– Konkreta och hållbara förslag på utmaningar som rör t ex vatten, livsmedel, boende, energi, näringsämnen, infrastruktur…

Hållbarhetsinitiativet tar itu med utmaningen att skapa ett hållbart samhälle på lång sikt, med ett perspektiv på 100-150 år. Vi utforskar förutsättningarna, sammanfattar resultat och presenterar heltäckande förslag. Våra förslag inkluderar scenariospel och modellering för att förbättra kvaliteten på beslutsunderlagen.

Det är en komplex uppgift som kräver en holistisk strategi. Vi har bara en planet och allt är sammanlänkat!

Läs mer om VARFÖR, VAD och HUR:

Läs vår HittaLättare för smidigare sökning och navigering. Länken finns längst ner på varje webbsida.


Press och opinion
• Hur kan samhället bli mer hållbart och robust?
Dagliga utspel och ogenomtänkta förslag präglar diskussionen. Politiker och beslutsfattare är kortsiktiga och styrs av rubriker och opinion, med en utbredd brist på tillräcklig kunskap.

• Vilka är de relevanta frågeställningarna och grundförutsättningarna för samhällsförändringen som krävs? Var finns de viktiga sambanden och hur påverkar de? Vilken kunskap behövs för att förstå och identifiera orsakerna, bortom symptom, politiska utspel, möten och konsultrapporter?


Hållbarhetsinitiativet tar itu med utmaningen att skapa ett hållbart samhälle på lång sikt, med fokus på de mest kritiska aspekterna. Vi beskriver förutsättningarna, formulerar synteser och presenterar omfattande förslag. Våra förslag inkluderar även scenariospel och modellering för att förbättra kvaliteten på beslutsunderlagen.
Det är en komplex uppgift som kräver en helhetssyn. Vi har bara en planet och allt är sammanlänkat!

Se här vad vi menar måste göras och hur:Läs vår HittaLättare för smidigare sökning och navigering. Länken finns längst ner på varje webbsida.


Investerare och partners?
• Hur kan vi skapa ett hållbart och robust samhälle?
Vi står inför en enorm utmaning och behöver genomgå omfattande samhällsförändringar. Vi måste utforska och implementera nya lösningar för att tillgodose grundläggande behov som vatten, livsmedel, boende och energi. Dessa lösningar bör vara effektiva, hållbara på lång sikt och harmonisera med sin omgivning.

Hållbarhetsinitiativet tar itu med utmaningen att skapa ett hållbart samhälle på lång sikt, med fokus på de mest kritiska aspekterna. Vi beskriver förutsättningarna, formulerar synteser och presenterar omfattande förslag. Våra förslag inkluderar även scenariospel och modellering för att förbättra kvaliteten på beslutsunderlagen.
Det är en komplex uppgift som kräver en helhetssyn. Vi har bara en planet och allt är sammanlänkat!

Läs mer:


Läs vår HittaLättare för smidigare sökning och navigering. Länken finns längst ner på varje webbsida.Engagera dig i Hållbarhetsinitiativet?
Vi söker engagerade och kunniga personer som vill bidra och ge sitt stöd till vårt initiativ. Har du kunskaper, kontakter eller är intresserad av att ge ekonomiskt stöd?

Hållbarhetsinitiativet är ett fristående nätverk som i första hand bygger på deltagarnas egen drivkraft och vilja att skapa de nödvändiga förändringarna.

Hållbarhetsinitiativet tar itu med utmaningen att skapa ett hållbart samhälle på lång sikt, med fokus på de mest kritiska aspekterna. Vi beskriver förutsättningarna, formulerar synteser och presenterar omfattande förslag. Våra förslag inkluderar även scenariospel och modellering för att förbättra kvaliteten på beslutsunderlagen.
Det är en komplex uppgift som kräver en helhetssyn. Vi har bara en planet och allt är sammanlänkat!

Gå med i vår
Facebookgrupp. Läs mer om VARFÖR, VAD och HUR:


Läs vår HittaLättare för smidigare sökning och navigering. Länken finns längst ner på varje webbsida.

Engagerad medborgare?
• Vilka är våra förutsättningar som människor på planeten och som invånare i Sverige?
Ju mer kunskap vi har om våra förutsättningar, desto bättre förstår vi vad som sker - eller inte sker - i verkligheten, på sociala medier och i den offentliga debatten. Hållbarhet är ofta komplext, komplicerat och framför allt långsiktigt. Genom att öka vår kunskap kan vi se bortom populistiska utspel och ogenomtänkta förslag.


Hållbarhetsinitiativet tar itu med utmaningen att skapa ett hållbart samhälle på lång sikt, med fokus på de mest kritiska aspekterna. Vi beskriver förutsättningarna, formulerar synteser och presenterar omfattande förslag. Våra förslag inkluderar även scenariospel och modellering för att förbättra kvaliteten på beslutsunderlagen.

Det är en komplex uppgift som kräver en helhetssyn. Vi har bara en planet och allt är sammanlänkat!

Att lära sig och förstå våra förutsättningar är den bästa grunden att stå på. Börja här:

Människans påverkan
Allmänna förutsättningar
Förutsättningar i Sverige
Sammanfattning av våra förslag

Gå med i vår
Facebookgrupp!

Läs vår HittaLättare för smidigare sökning och navigering. Länken finns längst ner på varje webbsida.

Offentliga beslutsfattare

Förutsättningar, analyser och verktyg för bättre överblick och beslutsunderlag.

Press och opinion

Förutsättningar, analyser och bakgrund för en bättre utgångspunkt.
Konkreta och hållbara engagemang i samhällsutvecklingen.

Engagerad medborgare

Bredda och fördjupa din hållbarhetskunskap.

Vill du engagera dig?

Delta för att utveckla samhället till att bli mera hållbart
Läs vår HittaLättare för smidigare sökning och navigering.