Spekulation och ekonomiska risker följer i bostadsrättsvågen

Vågen av etablering av bostadsrätter framför allt i storstäderna ledde också till att många blev förmögna på detta i första ledet. Det förekom också spekulationsköp i nyproduktion för försäljning. Samtidigt ökade värdet i hyresrätter och det blev vanligt att förstahandskontrakt såldes ”svart” för upp till 5000 SEK/m2.

Förorterna som etablerades under miljonprogrammets tid blev i allt större utsträckning boenden för främst invandrare och socialt utsatta - segregeringen ökade.

Navigera och sök!

LäsManualen underlättar för dig att hitta och navigera på vår websajt. Sammanfattning av det vi vill finns i Plan för hållbart robust samhälle … Just nu är livsmedel extra viktigt, se vårt Öppna brev!
Stacks Image 42

Bli medlem i vår Facebookgrupp!

Choose your language below and let Google Translate do some work. The translations are not the best, but they will give you a good idea about the content. You will find this feature at the bottom of all our webpages.

We are working on a short version of this web site in English.

Happy reading!

Förändra systemet

Våra förslag till lösningar fokuserar på det basala, som livsmedelsproduktion, vattenhantering, näringsämnen, energi, kommunikation, boende, transporter, etc. Sånt som får vardagen att fungera, och vi kan börja imorgon! Vi har även förslag kring finansiering och genomförande. Vi har våra fyra utgångspunkter och inser att stora systemförändringar som behöver ske. Ny lagstiftning, nya regelverk och förnyelse av den offentliga sektorns roll behövs. Liksom nya beskattningar, ägandeformer och socioekonomiska lösningar. Och som en bonus leder dessutom flera av förslagen till minskade utsläpp av växthusgaser!